SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ KOLEJOVÉ DOPRAVY

 

 

 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SDRUŽENÍ

(právnická osoba)

 

 

 

 

    Název právnické osoby:

 

    Sídlo:

 

    IČO:

 

    Kontaktní adresa:

 

    Bankovní spojení:

 

    Jméno statutárního zástupce:

 

    Jméno kontaktní osoby pro jednání se sdružením:

 

    Telefon:

 

    Fax:

 

    E-mail:

 

 

 

 

 

…………………………………..                                        …………………

Podpis oprávněné osoby a razítko                                                  Datum

 

 

 

 

 

Přílohou přihlášky je dle Stanov Sdružení část III., článek 6 rozhodnutí statutárního orgánu o přihlášení se do Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy.

 

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ KOLEJOVÉ DOPRAVY

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SDRUŽENÍ

(fyzická osoba)

 

 

 

 

    Jméno, příjmení, ak. titul:

 

    Rok narození:

 

    Bydliště:

 

    Kontaktní adresa:

 

    Telefon:

 

    Fax:

 

    E-mail:

 

 

 

 

Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby činnosti Sdružení  pro rozvoj kolejové dopravy.

 

 

 

 

Podpis: …………………………..

 

 

Datum: …………………………..